kontakt

Är du journalist? Har du frågor om mina böcker, eller vill göra en intervju – vänligen kontakta mitt förlag Wahlström & Widstrand.

Är du förläggare? Jag recenserar bara böcker jag får från min uppdragsgivare Borås Tidning/Gota Media. Skicka därför recensionsexemplar till kulturredaktör Lena Kvist, Borås Tidning.

Är du uppdragsgivare? Jag utför inte kvalificerat arbete utan ersättning. Vill du anlita mig som föreläsare, moderator, konsult et c, så använder jag – beroende på uppdragets karaktär – antingen Författarförbundets rekommenderade arvode eller Journalistförbundets frilansrekommendationer.

Annons